Medicin

LECROLYN 40 mg/ml silmätipat, liuos 5 ml

Lecrolyn är inhemska ögondroppar som används för att förebygga och behandla allergisk ögoninflammation.

Användningsändamål:
Lecrolyn är inhemska ögondroppar som används för att förebygga och behandla allergisk ögoninflammation. Lecrolyn-ögondropparna innehåller natriumkromoglikat som är det mest använda läkemedlet i Finland vid behandling av allergiska ögonsymptom. Det hindrar frisättning av histamin och övriga ämnen som framkallar inflammation. Läkemedlet har bäst effekt om det används också i förebyggande syfte innan symptomen har uppkommit. Lecrolyn i flaska innehåller konserveringsmedel, därför lämpar sig engångspipetter bättre för personer som använder kontaktlinser. Till barn under 4 år och för långvarigt bruk endast enligt läkares föreskrift.

Dosering:
Läkemedlet är endast avsett för användning i ögonen, ögondroppsflaskan är alltid avsedd för personligt bruk
Lecrolyn 40 mg/ml: Till vuxna och barn över 4 år 1–2 droppar i vardera ögat 2 gånger per dag
Behandling av säsongsbunde
Paketstorlek:
5 ml
Marknadsförare:
Santen Oy
Finns i lager
12,60 €
Lecrolyn är inhemska ögondroppar som används för att förebygga och behandla allergisk ögoninflammation. Lecrolyn-ögondropparna innehåller natriumkromoglikat som är det mest använda läkemedlet i Finland vid behandling av allergiska ögonsymptom. Det hindrar frisättning av histamin och övriga ämnen som framkallar inflammation. Läkemedlet har bäst effekt om det används också i förebyggande syfte innan symptomen har uppkommit. Lecrolyn i flaska innehåller konserveringsmedel, därför lämpar sig engångspipetter bättre för personer som använder kontaktlinser. Till barn under 4 år och för långvarigt bruk endast enligt läkares föreskrift.
Läkemedlet är endast avsett för användning i ögonen, ögondroppsflaskan är alltid avsedd för personligt bruk
Lecrolyn 40 mg/ml: Till vuxna och barn över 4 år 1–2 droppar i vardera ögat 2 gånger per dag
Behandling av säsongsbunden allergisk ögoninflammation ska inledas senast då de första symptomen visar sig, men kan även inledas i förebyggande syfte innan pollensäsongen
Behandlingen bör fortsätta under hela pollensäsongen
Noggranna doseringsanvisningar i bipackssedeln
40mg/ml natriumkromoglikat
Lecrolyn-ögondroppar i flaska innehåller konserveringsmedlet besalkoniumklorid som kan missfärga kontaktlinser
Ifall användning av kontaktlinser inte kan undvikas under behandling med Lecrolyn bör linserna avlägsnas innan läkemedlet appliceras och sättas tillbaka tidigast efter 15 minuter
Ifall du doserar flera läkemedel i samma öga bör du vänta minst 5 minuter mellan olika ögondroppar
Kontrollera läkemedlets lämplighet från bipackssedeln, på apotek eller med din läkare ifall du har andra sjukdomar, allergier eller ifall du använder andra läkemdel
När man droppar läkemedlet i ögonen kan övergående sveda eller lokal irritation samt övergående dimsyn förekomma
Fler biverkningar i bipackssedeln
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel under graviditet eller amning
Rumstemperatur (+15C - +25C)