Medicin

LECROLYN 40 mg/ml silmätipat, liuos 5 ml

Lecrolyn är inhemska ögondroppar som används för att förebygga och behandla allergisk ögoninflammation.

Aktiv ingrediens:
NATRIUMKROMOGLIKAATTI
Paketstorlek:
5 ml
Marknadsförare:
Santen Oy
Finns i lager
12,02 €

Lecrolyn är inhemska ögondroppar som används för att förebygga och behandla allergisk ögoninflammation. Lecrolyn-ögondropparna innehåller natriumkromoglikat som är det mest använda läkemedlet i Finland vid behandling av allergiska ögonsymptom. Det hindrar frisättning av histamin och övriga ämnen som framkallar inflammation. Läkemedlet har bäst effekt om det används också i förebyggande syfte innan symptomen har uppkommit. Lecrolyn i flaska innehåller konserveringsmedel, därför lämpar sig engångspipetter bättre för personer som använder kontaktlinser. Till barn under 4 år och för långvarigt bruk endast enligt läkares föreskrift.

 • Läkemedlet är endast avsett för användning i ögonen, ögondroppsflaskan är alltid avsedd för personligt bruk
 • Lecrolyn 40 mg/ml: Till vuxna och barn över 4 år 1–2 droppar i vardera ögat 2 gånger per dag
 • Behandling av säsongsbunden allergisk ögoninflammation ska inledas senast då de första symptomen visar sig, men kan även inledas i förebyggande syfte innan pollensäsongen
 • Behandlingen bör fortsätta under hela pollensäsongen
 • Noggranna doseringsanvisningar i bipackssedeln
 • Lecrolyn-ögondroppar i flaska innehåller konserveringsmedlet besalkoniumklorid som kan missfärga kontaktlinser
 • Ifall användning av kontaktlinser inte kan undvikas under behandling med Lecrolyn bör linserna avlägsnas innan läkemedlet appliceras och sättas tillbaka tidigast efter 15 minuter
 • Ifall du doserar flera läkemedel i samma öga bör du vänta minst 5 minuter mellan olika ögondroppar
 • Kontrollera läkemedlets lämplighet från bipackssedeln, på apotek eller med din läkare ifall du har andra sjukdomar, allergier eller ifall du använder andra läkemdel

Bekanta dig här med produktens bipackssedel och läs anvisningarna noggrant innan användning

OBS! Först finsk text, sedan svenk text i bipacksedeln

 • När man droppar läkemedlet i ögonen kan övergående sveda eller lokal irritation samt övergående dimsyn förekomma
 • Fler biverkningar i bipackssedeln

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel under graviditet eller amning