Medicin

LECROLYN 40 mg/ml silmätipat, liuos 5 ml

Lecrolyn är inhemska ögondroppar som används för att förebygga och behandla allergisk ögoninflammation.

Aktiv ingrediens:
NATRIUMKROMOGLIKAATTI
Paketstorlek:
5 ml
Marknadsförare:
Santen Oy
Finns i lager
12,02 €

Lecrolyn är inhemska ögondroppar som används för att förebygga och behandla allergisk ögoninflammation. Lecrolyn-ögondropparna innehåller natriumkromoglikat som är det mest använda läkemedlet i Finland vid behandling av allergiska ögonsymptom. Det hindrar frisättning av histamin och övriga ämnen som framkallar inflammation. Läkemedlet har bäst effekt om det används också i förebyggande syfte innan symptomen har uppkommit. Lecrolyn i flaska innehåller konserveringsmedel, därför lämpar sig engångspipetter bättre för personer som använder kontaktlinser. Till barn under 4 år och för långvarigt bruk endast enligt läkares föreskrift.

 • Läkemedlet är endast avsett för användning i ögonen, ögondroppsflaskan är alltid avsedd för personligt bruk
 • Lecrolyn 40 mg/ml: Till vuxna och barn över 4 år 1–2 droppar i vardera ögat 2 gånger per dag
 • Behandling av säsongsbunden allergisk ögoninflammation ska inledas senast då de första symptomen visar sig, men kan även inledas i förebyggande syfte innan pollensäsongen
 • Behandlingen bör fortsätta under hela pollensäsongen
 • Noggranna doseringsanvisningar i bipackssedeln
 • Lecrolyn-ögondroppar i flaska innehåller konserveringsmedlet besalkoniumklorid som kan missfärga kontaktlinser
 • Ifall användning av kontaktlinser inte kan undvikas under behandling med Lecrolyn bör linserna avlägsnas innan läkemedlet appliceras och sättas tillbaka tidigast efter 15 minuter
 • Ifall du doserar flera läkemedel i samma öga bör du vänta minst 5 minuter mellan olika ögondroppar
 • Kontrollera läkemedlets lämplighet från bipackssedeln, på apotek eller med din läkare ifall du har andra sjukdomar, allergier eller ifall du använder andra läkemdel
 • När man droppar läkemedlet i ögonen kan övergående sveda eller lokal irritation samt övergående dimsyn förekomma
 • Fler biverkningar i bipackssedeln

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel under graviditet eller amning