Medicin

LIVOSTIN 0,5 mg/ml silmätipat, susp 4 ml

Livostin ögondorppar är en allergimedicin vars verkasamma ämne är levokabastin. 

Aktiv ingrediens:
LEVOKABASTIINI
Paketstorlek:
4 ml
Marknadsförare:
McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy
Finns i lager
12,93 €

Livostin ögondroppar är avsedda för snabb och långvarig lindring av ögonsymtom som klåda, rodnad, svullna ögonlock och rinnande ögon i samband med allergi mot gräs, pollen, mögel, damm eller andra ämnen. För barn under 4 år och för långvarig användning endast enligt läkares ordination.

 • Skaka flaskan väl innan varje användning
 • Vanlig dos för vuxna och barn över 4 år är 1 droppe i vardera ögat 2 gånger dagligen
 • Om Livostin ögondropparna verkar lindrande men besvären är så svåra att effekten inte är tillräcklig, kan du droppa 1 droppe i vardera ögat 3–4 gånger dagligen
 • Se noggrannare bruksanvisning i bipackssedeln eller från Övriga uppgifter
 • Ögondropparna kan användas under 1 månad efter det att flaskan öppnats första gången
 • Hjälpämnena i Livostin kan orsaka ögonirritation, därför bör man inte använda mjuka kontaktlinser under behandling med Livostin ögondroppar
 • Avlägsna kontaktlinser före applikation och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen
 • Kontrollera läkemedlets lämplighet från bipackssedeln, på apotek eller med din läkare ifall du har andra sjukdomar, allergier eller ifall du använder andra läkemdel

Se bipacksedeln.

 • Om du är eller misstänker att du är gravid, berätta det för din läkare som beslutar om du kan använda Livostin ögondroppar
 • Diskutera med läkaren förrän du använder Livostin ögondroppar under amning
 • Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning