Medicin

LOSEC 20 mg enterotabl 14 fol

Losec 20 mg enterotabletter används för kortvarig behandling av refluxsymptom.

Aktiv ingrediens:
OMEPRATSOLI
Paketstorlek:
14 fol
Marknadsförare:
Bayer Oy, Consumer Care
Finns i lager
14,48 €

Losec 20 mg enterotabletter används för kortvarig behandling av refluxsymptom. Sådana symptom är t.ex. halsbränna och återflöde (reflux) av sur magsaft i matstrupen. Losec minskar halsbrännan betydligt och med hjälp av medicinen kan refluxsymptomen försvinna helt. Losec 20 mg enterotabletter innehåller det verksamma ämnet omeprazol. Omeprazol hör till en grupp läkemedel som kallas selektiva protonpumpsinhibitorer. Omeprazol minskar utsöndringen av magsyra genom att specifikt hämma protonpumpen i magsäckens parietalceller. Losec 20 mg minskar utsöndringen av magsyra inom två timmar efter tablettintag och full behandlingseffekt fås efter 2 – 3 dagars behandling. För långvarigt bruk och för barn och ungdomar under 18 år endast enligt läkares ordination.

 • Såvida din läkare inte ordinerat annat, ska du ta 1 enterotablett en gång dagligen
 • Tabletten tas helst på morgonen och den skall sväljas hel med t.ex. 1 glas vatten.
 • Losec tabletten är lätt att svälja men vid behov kan du också upplösa tabletten genom att röra ner den i 1 glas vatten (utan kolsyra) eller juice.
 • För vidare instruktioner om upplösning samt restriktioner för enterotabletter se bipacksedeln.
 • Om ditt besvär kvarstår eller blir värre efter högst 2 veckors kontinuerlig behandling, ska du uppsöka läkare.
 • Ta också kontakt med läkare om du har andra magproblem (se bipacksedeln) före du börjar använda Losec.
 • Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
 • Huvudvärk, buksmärta, förstoppning, väderspänning (ev. tillsammans med buksmärtor), diarré, illamående, kräkning
 • I de flesta fallen avtar dessa biverkningar då behandlingen fortsätter.
 • För mera information om biverkningar läs bipacksedeln.
 • Losec 20 mg ska inte användas under graviditet och amning förrän en läkare gjort en bedömning av risk och nytta i dessa situationer.
 • Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning.