Medicin

MIRRIX VET 11,5 % oraalipasta (annosruisku)3 g

Mirrix vet maskmedel för katt är en oralpasta som ges via munnen åt katten. Preparatet används för behandling av spol- och hakmaskinfektioner i tarmen hos katter (Toxocara cati, Toxascaris leonina och Ancylostoma spp). En spruta med 2 g medicin räcker till en katt som väger 4 kg och 3 g medicin räcker till behandling av en katt som väger 6 kg.

Aktiv ingrediens:
PYRANTEELIEMBONAATTI
Paketstorlek:
3 g
Marknadsförare:
Zoetis Finland Oy
Finns i lager
11,51 €

Mirrix vet maskmedel för katt är en oralpasta som ges via munnen åt katten. Preparatet används för behandling av spol- och hakmaskinfektioner i tarmen hos katter (Toxocara cati, Toxascaris leonina och Ancylostoma spp). En spruta med 2 g medicin räcker till en katt som väger 4 kg och 3 g medicin räcker till behandling av en katt som väger 6 kg.

 • 58 mg pyrantelembonat motsvarande 20 mg/g pyrantel per kg
 • Dos: 1 sträck per kg kroppsvikt (vilket motsvarar 0,5 g pasta = 58 mg pyrantelembonat)
 • En struta med 2 g innehåll räcker till en katt som väger 4 kg
 • En struta med 3 g innehåll räcker till en katt som väger 6 kg
 • Vid administrering direkt i munnen införes doseringssprutans pip mot bakre delen av kattens tunga och önskad dos pasta doseras genom att trycka på sprutans kolv
 • Dosen kan också blandas i mat men då är det viktigt att se till att mängden mat inte är större än den matportion som katten normalt äter på en gång
 • Avmaskningsprogram: Honkatter behandlas 2, 4, 6, 8 och 10 veckor efter födseln tillsammans med ungarna.
 • Kattungar behandlas i 2 veckors ålder och därefter varannan vecka upp till 10 veckors ålder.
 • Nödvändigheten av avmaskning för vuxna katter ska alltid övervägas med tanke på kattens levnadsvanor, symtom, resultat från avföringsprov samt zoonosrisker som eventuellt är förknippade med infestationer
 • Då maskinfektionen observeras, rekommenderas samtidig behandling av alla katter som lever i samma familj
 • Man bör också överväga åtgärder för att förhindra smitta från omgivningen och katternas återinsjuknande

Biverkningar är sällsynta

 • Kan användas under dräktighet och lactation
 • Biverkningar har i allmänhet inte konstaterats/rapporterats i försök med större dos än den rekommenderade dosen
 • En dräktig honkatt ska avmaskas ca 2 veckor efter löptiden
 • Både honkatten och ungarna avmaskas samtidigt 2, 4, 6, 8 och 10 veckor efter födseln