Prescription medicine

NALTREXONE POA PHARMA 50 mg tabl, kalvopääll 28 fol

Aktiv ingrediens:
NALTREKSONI
Medicine Method of Effect:
alkoholin aiheuttama mielihyvän tunne jää pois, estää opiaattien vaikutuksen
Ändamål:
alkoholiriippuvuuden hoito (Revia-niminen naltreksonivalmiste indikoitu myös opiaattiriippuvuuden hoitoon)
Paketstorlek:
28 fol
Marknadsförare:
POA Pharma Scandinavia AB
36,37 €
Check Kela-compensation