Prescription medicine

NATRIUMKLORID ABCUR 500 mg tabl, kalvopääll 100 kpl

Aktiv ingrediens:
NATRIUMKLORIDI
Medicine Method of Effect:
natriumkloridin pääasiallinen tehtävä on ylläpitää veren ja kudosten osmoottista painetta
Ändamål:
veren liian matalan natriumpitoisuuden hoito, kun nesterajoituksella tai diureettihoidolla ei saavuteta riittävää tehoa (esim. SIADH:n hoito)
Paketstorlek:
100 kpl
Marknadsförare:
Abcur AB
29,30 €
Check Kela-compensation