Prescription medicine

NEULASTA 6 mg inj, liuos (automaattinen turvamekanismi)0,6 ml

Aktiv ingrediens:
PEGFILGRASTIIMI
Medicine Method of Effect:

Suurentaa huomattavasti veren neutrofiilien määrää 24 tunnin kuluessa. G-CSF on glykoproteiini, joka säätelee neutrofiilien muodostumista ja vapautumista luuytimestä. Pegfilgrastiimissa yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotettu ihmisen G-CSF on kovalenttisesti konjugoitunut polyetyleeniglykolimolekyyliin (PEG). Pegfilgrastiimi on filgrastiimin pitkävaikutteinen muoto, jonka pitempi vaikutuksen kesto perustuu vähäisempään munuaispuhdistumaan.

Ändamål:

aikuisille neutropenian keston lyhentäminen ja kuumeisen neutropenian ilmaantuvuuden vähentäminen solunsalpaajahoidon yhteydessä

Paketstorlek:
0,6 ml
Marknadsförare:
Amgen Ab
572,72 €
Check Kela-compensation