Medicin

NICORETTE MICROTAB 2 mg resoribl 90 fol

Nicorette Microtab tillhör en grupp läkemedel som gör det lättare att sluta röka. 

Aktiv ingrediens:
NIKOTIINI
Paketstorlek:
90 fol
Marknadsförare:
McNeil / JNTL Consumer Health (Finland) Oy
Denna produkt krävde 18 års ålder. Ålder garanteras automatiskt av inloggade kunder för kunder som inte är inloggade och kräver stark autentisering i kundvagnen.
Finns i lager
27,37 €

Nicorette Microtab innehåller nikotin som lindrar nikotinbegäret och abstinensbesvär när du slutar röka, och förhindrar därigenom återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta. När din kropp är plötsligt inte längre får nikotin från tobak, leder det till olika abstinensbesvär. Nicorette Microtab förhindrar eller åtminstone minskar dessa symtom. Under 18 åringar och för kontinuerlig användning endast på läkarodination.

 • Nicorette Microtab Lemon är en resoriblett (sublingual tablett), vilket betyder att den placeras under tungan
 • Doseringen beror på hur starkt ditt nikotinberoende är
 • I början av behandlingen kan du ta 1 resoriblett varje till varannan timme
 • I de flesta fall är 8-12 tabletter om dagen ett tillräckligt antal
 • Om nikotinbegäret är en starkt, eller om du röker mer än 20 cigaretter per dag börja med två resoribletter varje eller varannan timme
 • Högst 30 resoribletter per dygn
 • Se noggrannare doseringsanvisningar och ytterligare information från bipacksedeln
 • Om du har andra sjukdomar eller överkänslighet, eller om du tar andra läkemedel, kontrollera medicinens lämplighet från bipacksedeln, apoteket eller din läkare
 • Vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, sömnsvårigheter, illamående, kräkningar, ökad salivavsöndring, hicka, magbesvär och infektioner i munnen
 • Smärta eller irritation i mun och svalg och tuggmuskel smärta
 • Fler biverkningar i bipacksedeln
 • Diskutera med din läkare förrän du använder medicinen om du är gravid
 • Undvik användning av Nicorette Microtab under amning eftersom nikotin går över i bröstmjölken och kan påverka ditt barn
 • Se de allmänna riktlinjerna för graviditet och amning i bipacksedeln