Medicin

NICOTINELL 14 mg/24 h depotlaast 7 kpl

Nicotinell är ett plåster som tillför kroppen nikotin. Nicotinell minskar abstinensbesvären i samband med att Du slutar röka och motverkar därigenom återfall till rökning.

Aktiv ingrediens:
NIKOTIINI
Paketstorlek:
7 kpl
Marknadsförare:
Haleon Finland Oy
Denna produkt krävde 18 års ålder. Ålder garanteras automatiskt av inloggade kunder för kunder som inte är inloggade och kräver stark autentisering i kundvagnen.
Finns i lager
27,92 €

När man röker vänjer sig kroppen vid nikotin och när man slutar röka drabbas man därför av s.k. abstinensbesvär. Nicotinell minskar abstinensbesvären och därmed minskar risken för återfall. Tillförsel av nikotin vid användning av Nicotinell är mindre riskfylld än vid rökning, då man slipper de andra skadliga beståndsdelarna som finns i tobaksröken. Nikotinet finns upplagrat i plåstret och tas långsamt upp i kroppen genom huden. Koncentrationen nikotin i blodet når vanligtvis ett högsta värde efter 8-10 timmar.

 • Vanlig dos är ett plåster en gång per dygn och det skall sitta kvar under hela dygnet eller under den tid som du är vaken
 • Användningen av plåstret dygnet runt är nödvändigt om du känner ”tobaksbegär” redan på morgonen
 • Styrka väljs med utgångspunkt från tidigare rökvanor
 • Vid tillfredsställande effekt efter 3-4 veckors behandling skall du byta till närmast lägre styrka
 • Behandling med Nicotinell depotplåster bör inte pågå i mer än tre månader
 • Se noggrann bruksanvisning samt dosering och styrka från tabell i bipacksedeln
 • Dela inte på plåstret då det kan medföra att du inte får rätt dos
 • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
 • De vanligaste biverkningarna är hudirritation såsom klåda och rodnad under plåstret
 • Andra vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, led- eller muskelvärk, influensaliknande symptom, buksmärtor, illamående, magbesvär såsom halsbränna och sura uppstötningar, sömnstörningar, livliga drömmar, oro, irritation, nedstämdhet och ökad svettning
 • Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
 • Rådgör med läkare före användning av Nicotinell under graviditet eller amning
 • Se allmänna direktiv angående användning av Nicotinell under graviditet och amning i bipacksedeln