Medicin

NICOTINELL 21 mg/24 h depotlaast 7 kpl

Nicotinell är ett plåster som tillför kroppen nikotin.

Användningsändamål:
När man röker vänjer sig kroppen vid nikotin och när man slutar röka drabbas man därför av s.k. abstinensbesvär. Nicotinell minskar abstinensbesvären och därmed minskar risken för återfall. Tillförsel av nikotin vid användning av Nicotinell är mindre riskfylld än vid rökning, då man slipper de andra skadliga beståndsdelarna som finns i tobaksröken. Nikotinet finns upplagrat i plåstret och tas långsamt upp i kroppen genom huden. Koncentrationen nikotin i blodet når vanligtvis ett högsta värde efter 8-10 timmar.

Dosering:
Vanlig dos är ett plåster en gång per dygn och det skall sitta kvar under hela dygnet eller under den tid som du är vaken
Användningen av plåstret dygnet runt är nödvändigt om du känner ”tobaksbegär” redan på morgonen
Styrka väljs med utgångspunkt från tidigare rökvanor
Vid tillfredsställande effekt efter 3-4 veckors behandling skall du byta till närmast lägre styrka
Behandling med Nicotinell
Aktiv ingrediens:
nikotiini
Paketstorlek:
7 kpl
Marknadsförare:
Haleon Finland Oy
Denna produkt krävde 18 års ålder. Ålder garanteras automatiskt av inloggade kunder för kunder som inte är inloggade och kräver stark autentisering i kundvagnen.
Finns i lager
28,95 €
När man röker vänjer sig kroppen vid nikotin och när man slutar röka drabbas man därför av s.k. abstinensbesvär. Nicotinell minskar abstinensbesvären och därmed minskar risken för återfall. Tillförsel av nikotin vid användning av Nicotinell är mindre riskfylld än vid rökning, då man slipper de andra skadliga beståndsdelarna som finns i tobaksröken. Nikotinet finns upplagrat i plåstret och tas långsamt upp i kroppen genom huden. Koncentrationen nikotin i blodet når vanligtvis ett högsta värde efter 8-10 timmar.
Vanlig dos är ett plåster en gång per dygn och det skall sitta kvar under hela dygnet eller under den tid som du är vaken
Användningen av plåstret dygnet runt är nödvändigt om du känner ”tobaksbegär” redan på morgonen
Styrka väljs med utgångspunkt från tidigare rökvanor
Vid tillfredsställande effekt efter 3-4 veckors behandling skall du byta till närmast lägre styrka
Behandling med Nicotinell depotplåster bör inte pågå i mer än tre månader
Se noggrann bruksanvisning samt dosering och styrka från tabell i bipacksedeln
21mg/24 h nikotin
Dela inte på plåstret då det kan medföra att du inte får rätt dos
Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
De vanligaste biverkningarna är hudirritation såsom klåda och rodnad under plåstret
Andra vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, led- eller muskelvärk, influensaliknande symptom, buksmärtor, illamående, magbesvär såsom halsbränna och sura uppstötningar, sömnstörningar, livliga drömmar, oro, irritation, nedstämdhet och ökad svettning
Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
Rådgör med läkare före användning av Nicotinell under graviditet eller amning
Se allmänna direktiv angående användning av Nicotinell under graviditet och amning i bipacksedeln
Rumstemperatur (+15C - +25C)