Prescription medicine

NINLARO 4 mg kaps, kova 3 fol

Aktiv ingrediens:
IKSATSOMIBI
Medicine Method of Effect:

Salpaa proteasomin eli solunsisäisen järjestelmän, joka pilkkoo proteiineja, kun niitä ei enää tarvita. Kun syöpäsolujen proteiinit eivät enää pilkkoudu, syöpäsolut vaurioituvat ja lopulta kuolevat.

Ändamål:

Multippelin myelooman (luuydinsyövän) hoito. Annetaan yhdessä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa potilaille, jotka ovat saaneet vähintään yhtä aiempaa hoitoa.

Paketstorlek:
3 fol
Marknadsförare:
Takeda Oy
6 151,55 €
Check Kela-compensation