Medicin

OFTAGEL 2,5 mg/g silmägeeli, kerta-annospakkaus 120x0,5 g

Oftagel ögongel används för att lindra besvär förorsakade av ögontorrhet (för torra ögon). Ögongelen används vid sådana tillfällen då produktionen av ögats egen tårvätska har minskat eller ändrat så, att det förorsakar irritation i ögat. Det verksamma ämnet är carbomer 974P. Carbomeren ökar ögondroppens viskositet och kontakttid på ögats yta och minskar på så sätt irritationen. Oftagel finns både i flaska och som konserveringsfria endosbehållare. Användning av konserveringsfria produkter rekommenderas allmänt, speciellt vid långvarigt dagligt bruk.

Aktiv ingrediens:
KARBOMEERI
Paketstorlek:
120x0,5 g
Marknadsförare:
Santen Oy
Finns i lager
32,15 €
535,83 € / kg

Oftagel ögongel används för att lindra besvär förorsakade av ögontorrhet (för torra ögon). Ögongelen används vid sådana tillfällen då produktionen av ögats egen tårvätska har minskat eller ändrat så, att det förorsakar irritation i ögat. Det verksamma ämnet är carbomer 974P. Carbomeren ökar ögondroppens viskositet och kontakttid på ögats yta och minskar på så sätt irritationen. Oftagel finns både i flaska och som   konserveringsfria endosbehållare. Användning av konserveringsfria produkter rekommenderas allmänt, speciellt vid långvarigt dagligt bruk.

  • Oftagel droppas i ögat 1-4 gånger i dygnet beroende på symptomens svårighetsgrad
  • Noggrann bruksanvisning, se tilläggsuppgifter
  • Ta ut kontaktlinserna innan du droppar Oftagel i ögonen och vänta minst 15 minuter efter att du droppat innan du sätter dem i ögat på nytt
  • Om du använder andra ögonläkemedel lokalt skall du vänta minst 15 minuter mellan administreringarna och alltid droppa Oftagel-ögongel sist
  • Förvara oanvända endosbehållare i påsen i skydd för ljus och förstör  öppnade behållare efter användning
  • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemdlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
  • Övergående, kortvarig dimsyn, lindrig sveda eller lokal irritation kan förekomma i samband med användningen av Oftagel-ögongel
  • Fråga alltid råd av läkare eller apotek före du använder något läkemedel vid graviditet eller under amning