Medicin

OMEPRAZOL RATIOPHARM 20 mg enterokaps, kova 14 kpl

Omeprazol ratiopharm 20 mg enterokapslar används för kortvarig behandling av refluxsymptom hos vuxna.

Användningsändamål:
Omeprazol ratiopharm 20 mg enterokapslar används för kortvarig behandling av refluxsymptom hos vuxna. Sådana symptom är t.ex. halsbränna och återflöde (reflux) av sur magsaft i matstrupen. Det verksamma ämnet i läkemedlet är omeprazol. Omeprazol hör till en grupp läkemedel som kallas selektiva protonpumpsinhibitorer. Omeprazol minskar utsöndringen av magsyra genom att specifikt hämma protonpumpen i magsäckens parietalceller. Omeprazol ratiopharm 20 mg minskar utsöndringen av magsyra inom två timmar efter tablettintag och full behandlingseffekt fås efter 2 – 3 dagars behandling. I egenvård får läkemedlet endast användas 2 veckor i sträck. För långvarigt bruk och för barn och ungdomar under 18 år endast enligt läkares ordination.

Dosering:
1 kapsel en gång dagligen.
Helst på morgonen före morgonmålet. Kapseln skall sväljas hel med t.ex. 1 glas vatten.


Bör observe
Paketstorlek:
14 kpl
Marknadsförare:
Teva Finland Oy
Finns i lager
8,39 €
Omeprazol ratiopharm 20 mg enterokapslar används för kortvarig behandling av refluxsymptom hos vuxna. Sådana symptom är t.ex. halsbränna och återflöde (reflux) av sur magsaft i matstrupen. Det verksamma ämnet i läkemedlet är omeprazol. Omeprazol hör till en grupp läkemedel som kallas selektiva protonpumpsinhibitorer. Omeprazol minskar utsöndringen av magsyra genom att specifikt hämma protonpumpen i magsäckens parietalceller. Omeprazol ratiopharm 20 mg minskar utsöndringen av magsyra inom två timmar efter tablettintag och full behandlingseffekt fås efter 2 – 3 dagars behandling. I egenvård får läkemedlet endast användas 2 veckor i sträck. För långvarigt bruk och för barn och ungdomar under 18 år endast enligt läkares ordination.
1 kapsel en gång dagligen.
Helst på morgonen före morgonmålet. Kapseln skall sväljas hel med t.ex. 1 glas vatten.
20mg omeprazol
Om dina besvär kvarstår eller blivit värre efter en kontinuerlig behandling på högst 2 veckor, ska du uppsöka läkare.
Se andra restriktioner för användandet i bipacksedeln.
Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
Huvudvärk, buksmärta, förstoppning, väderspänning, diarre, illamående, kräkning
För mera information om biverkningar läs bipacksedeln.
Omeprazol ratiopharm 20 mg ska inte användas under graviditet och amning förrän en läkare gjort en bedömning av risk och nytta i dessa situationer.
Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning.
Rumstemperatur (+15C - +25C)