Övriga tjänster

Professionell medicinsk rådgivning

Farmaceuterna och provisorerna på Första Apoteket är universitetsutbildade läkemedelsspecialister. Vi svarar på alla frågor som handlar om användning av läkemedel. Vårt viktigaste mål är att våra kunder använder sina mediciner på ett tryggt och säkert sätt. Vi vägleder dig till rätt produkt och säkerställer att den passar ihop med din eventuella grundmedicinering. Är du gravid eller ammar? Fråga oss i personalen om du har funderingar gällande medicinering under graviditet eller amning.  

Förnyande av e-recept via apoteket

På kundens begäran har apoteket möjlighet att skicka förnyelsebegäran på e-recept som är slutanvända eller som har blivit föråldrade. Då förnyelsebegäran har skickats är den i kraft 8 dygn; under den här tiden kan läkaren antingen godkänna eller avslå begäran. Om du ger ditt telefonnummer i samband med att förnyelsebegäran skickas får du ett SMS då din begäran har behandlats. Förnyelsebegäran kan skickas om det har gått mindre än 28 månader sedan receptet skrevs ut (16 månader om det är frågan om narkotikaklassade läkemedel eller huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkemedel). Om du sköter receptärenden åt en anhörig krävs ett skriftligt samtycke för att apoteket ska kunna skicka en förnyelsebegäran. Förnyelsebegäran kan också skickas på Mina Kanta-sidor.   

Inlämning av läkemedelsavfall

Apoteket tar gratis emot föråldrade och oanvända läkemedel. Allt läkemedelsavfall som returneras till apoteket sänds vidare för att behandlas som farligt avfall. Det är apotekaren som ansvarar för läkemedlens kvalitet på apoteket. Läkemedel som redan en gång har lämnats ut till kunden, kan inte säljas på nytt. Därför ersätts inte heller kunden för oanvända läkemedel. Förfarandet baserar sig på läkemedelslagen och på de anvisningar myndigheterna har gett apoteken.

Returnera läkemedelsavfallet så här:

  • Avlägsna påskrifter som innehåller patientuppgifter (såsom doseringslappar) från läkemedelsförpackningarna.
  • Hämta läkemedlen till apoteket i en genomskinlig, tättslutande plastpåse.
  • Tabletter och kapslar kan avlägsnas från originalförpackningarna. Tabletter och kapslar som är i genomtrycksförpackningar behöver inte lösgöras från sina förpackningar. Tomma glasburkar kan föras till glasinsamlingen. Tomma plastburkar kan sättas i hushållsavfallet.
  • Returnera flytande läkemedel i sina originalförpackningar.
  • Returnera alltid jodtabletter och andra läkemedel som innehåller jod i sina originalförpackningar i en separat genomskinlig plastpåse. Jodhaltiga läkemedel är t.ex. Jodix-tabletterna, samt Betadine- och Iodosorb-preparaten.
  • Returnera febertermometrar som innehåller kvicksilver separat från läkemedelsavfallet. Lägg trasiga kvicksilverfebertermometrar t.ex. i en tättslutande glasburk. Apoteket tar inte emot batteridrivna febertermometrar.
  • Returnera sprutor och nålar separat från läkemedelsavfallet. Lägg dem i en ogenomtränglig förpackning, såsom en tom plastflaska eller glasburk.


Granskning av fartygsapotek

Enligt lagen om fartygsapotek och SHM:s förordning om fartygsapotek behöver alla fartyg som är registrerade under finländsk flagg ett fartygssapotek för att säkerställa att fartygspersonalen har tillgång till första hjälpen-utrustning och sjukvård ombord. Fartygen kategoriseras i fyra fartygsklasser (A-D), som bestämmer fartygsapotekets omfattning. Fartygsapotek som tillhör klasserna A, B och C ska granskas minst en gång per år medan fartygsapotek som tillhör klass D ska granskas minst vart tredje år. Kontrollistan som fartyget får i samband med granskningen är ett officiellt dokument som ska uppvisas vid besiktning av fartyget. 

Första Apoteket utför granskningar av samtliga fartygsapoteksklasser. Granskningen utförs av en provisor på apoteket. Mindre fartygsapotek (klass D) kan tas till apoteket för granskning. Vi är redo att utföra granskningar med kort varsel och strävar efter att vara flexibla enligt kundens tidtabell. Kontakta apoteket för mera information.

Nätapoteket – möjlighet att utföra apoteksärenden dygnet runt

På nätapoteket kan du uträtta apoteksärenden när som helst på dygnet. Du kan beställa egenvårdsläkemedel, receptläkemedel, kosttillskott, kosmetika och andra apoteksprodukter snabbt och enkelt. Beställningen levereras enligt det sätt du önskar. Alternativt kan du hämta din beställning på apoteket (Första Apoteket eller Kumlinge Filialapotek). 

6. Komplettering av Första Hjälpen-väskor

7. Tobaksavvänjning

8. Schengenintyg och receptkopior för utlandet 

8. Försäljning av presentkort