Medicin

PARACETAMOL-RATIOPHARM 500 mg tabl 30 fol

Paracetamol-ratiopharm preparatets verksamma ämne är paracetamol, en värkstillande och febernedsättande läkemedelssubstans.

Användningsändamål:
Paracetamol-ratiopharm preparatets verksamma ämne är paracetamol, en värkstillande och febernedsättande läkemedelssubstans. Preparatet används tillfälligt för sänkning av feber, och för symptomatisk vård av lindriga till måttliga värktillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, menstruationsbesvär, ledvärk och muskelvärk samt för postoperativa värk. För långvarigt bruk och för barn under 3 år endast enligt läkares ordination.

Dosering:
Vuxna och barn över 12 år (> 40 kg): 1-2 tabletter vid behov, högst tre gånger dagligen.
Barn: Maximal tillåten dos är 15 mg/kg högst tre gånger dagligen. Denna dos får inte överskridas utan läkarordination.
17-25 kg: ½ tablett högst tre gånger dagligen.
25-32 kg: ½-1 tablett högst tre gånger dagligen.
Över 32 kg: 1 tablett högst tre gånger dagligen.
För långvarigt bruk och för barn under 3 år endast enligt läkares or
Aktiv ingrediens:
parasetamoli
Paketstorlek:
30 fol
Marknadsförare:
Teva Finland Oy
Finns i lager
5,46 €
Paracetamol-ratiopharm preparatets verksamma ämne är paracetamol, en värkstillande och febernedsättande läkemedelssubstans. Preparatet används tillfälligt för sänkning av feber, och för symptomatisk vård av lindriga till måttliga värktillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, menstruationsbesvär, ledvärk och muskelvärk samt för postoperativa värk. För långvarigt bruk och för barn under 3 år endast enligt läkares ordination.
Vuxna och barn över 12 år (> 40 kg): 1-2 tabletter vid behov, högst tre gånger dagligen.
Barn: Maximal tillåten dos är 15 mg/kg högst tre gånger dagligen. Denna dos får inte överskridas utan läkarordination.
17-25 kg: ½ tablett högst tre gånger dagligen.
25-32 kg: ½-1 tablett högst tre gånger dagligen.
Över 32 kg: 1 tablett högst tre gånger dagligen.
För långvarigt bruk och för barn under 3 år endast enligt läkares ordination.
500mg paracetamol
För att undvika överdosering kontrollera att dina andra läkemedel inte innehåller paracetamol.
Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
Vanliga biverkningar är trötthet, illamående och kräkningar.
För mera information om biverkningar läs bipacksedeln.
Vid användning av rekommenderad dos kan Paracetamol-ratiopharm intas under graviditet och amning.
Paracetamol passerar i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.
Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning.
Rumstemperatur (+15C - +25C)