Medicin

PARAMAX JUNIOR 250 mg tabl 10 fol

PARAMAX –tabletter används tillfälligt för sänkning av feber och för symptomatisk behandling av lindriga till måttliga värktillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, menstruationsvärk, muskel- och ledvärk samt postoperativa värk. Det verksamma ämnet i Paramax junior är paracetamol 250 mg.

Användningsändamål:
PARAMAX –tabletter används tillfälligt för sänkning av feber och för symptomatisk behandling av lindriga till måttliga värktillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, menstruationsvärk, muskel- och ledvärk samt postoperativa värk. Det verksamma ämnet i Paramax junior är paracetamol 250 mg. Paracetamol är en väl tolererad värkmedicin som även passar de med magsår eftersom paracetamolet inte irriterar matsmältningskanalen. För långvarigt bruk och för barn under 3 år endast enligt läkares ordination.

Dosering:
Doseringen för barn bestäms enligt vikten. Normal dos är 15 mg/kg högst 3 gånger i dygnet. Denna dos får ej överskridas utan läkarens ordination.
17-25 kg: 1 PARAMAX Junior 250 mg tablett
Paketstorlek:
10 fol
Marknadsförare:
Vitabalans Oy
Finns i lager
2,55 €
PARAMAX –tabletter används tillfälligt för sänkning av feber och för symptomatisk behandling av lindriga till måttliga värktillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, menstruationsvärk, muskel- och ledvärk samt postoperativa värk. Det verksamma ämnet i Paramax junior är paracetamol 250 mg. Paracetamol är en väl tolererad värkmedicin som även passar de med magsår eftersom paracetamolet inte irriterar matsmältningskanalen. För långvarigt bruk och för barn under 3 år endast enligt läkares ordination.
Doseringen för barn bestäms enligt vikten. Normal dos är 15 mg/kg högst 3 gånger i dygnet. Denna dos får ej överskridas utan läkarens ordination.
17-25 kg: 1 PARAMAX Junior 250 mg tablett via munnen var 4-6 timme 1-3 gånger i dygnet.
25-32 kg: 1-2 PARAMAX Junior 250 mg tabletter via munnen var 4-6 timme 1-3 gånger i dygnet.
Över 32 kg: 1 PARAMAX Rap 500 mg tablett via munnen var 4-6 timme 1-3 gånger i dygnet.
250mg paracetamol
För att undvika överdosering kontrollera att andra läkemedel som ditt barn använder inte innehåller paracetamol.
Om ditt barn har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att ditt barn kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
Vanliga biverkningar är trötthet, illamående och kräkningar.
För mera information om biverkningar läs bipacksedeln.
Vid användning av rekommenderad dos kan PARAMAX –tabletter intas under graviditet och amning.
Paracetamol passerar i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.
Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning.
Rumstemperatur (+15C - +25C)