Medicin

RETAFER 100 mg depottabl 100 fol

Retafer-depottabletterna används för att förebygga och behandla järnbristanemi. Det verksamma ämnet i Retafer-depottabletterna är järn (ferrosulfat) och från de långverkande depottabletterna frigörs det långsamt och på ett magvänligt sätt. 

Aktiv ingrediens:
FERROSULFAATTI
Paketstorlek:
100 fol
Marknadsförare:
Orion Oyj
Varan är inte tillgänglig
16,05 €

Retafer-depottabletterna används för att förebygga och behandla järnbristanemi. Det verksamma ämnet i Retafer-depottabletterna är järn (ferrosulfat) och från de långverkande depottabletterna frigörs det långsamt och på ett magvänligt sätt. Järnbristanemi kan uppkomma om födan innehåller för lite järn eller om järnet inte upptas i tillräcklig utsträckning från matsmältningskanalen. Också blödningar, t.ex. rikliga menstruationer kan förorsaka järnbristanemi. Järnbehovet växer också under graviditet. För barn under 12 år endast enligt läkares ordination.

 • För att förebygga järnbrist: 1 depottablett dagligen.
 • För behandling av järnbristanemi: 1 depottablett 1-2 gånger dagligen.
 • Under graviditet: 1 depottablett 1-2 gånger dagligen.
 • Depottabletterna bör alltid sväljas hela med en riklig mängd vatten. 
 • Det rekommenderas att tabletterna tas mellan måltiderna, emedan järnet då bäst upptas av kroppen.
 • Om matsmältningskanalen irriteras, kan tabletterna dock tas i samband med en måltid eller järndosen minskas.                  
 • Kötträtter och C-vitamin ökar upptagningen av järn. 
 • Många ingredienser i födan försämrar järnets absorption om de intas samtidigt, kontrollera vilka i bipacksedeln.
 • Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
 • Preparat som innehåller järn kan förorsaka smärtor i övre delen av buken, illamående, metallsmak i munnen, förstoppning och diarré.
 • Avföring kan färgas mörk under medicineringen det är ofarligt och beror på det järn som hamnar i avföringen.
 • För mera information om biverkningar läs bipacksedeln.

Retafer-depottabletter kan vid behov användas under graviditet och under amning.