Prescription medicine

STIVARGA 40 mg tabl, kalvopääll 3x28 kpl

Aktiv ingrediens:
REGORAFENIBI
Medicine Method of Effect:

hidastaa syöpäsolujen kasvua ja leviämistä sekä estää syöpäkasvaimen kasvuun tarvittavan veren pääsyn syöpäsoluihin

Ändamål:

syöpäsairaudet

Paketstorlek:
3x28 kpl
Marknadsförare:
Bayer Oy
2 782,84 €
Check Kela-compensation