Medicin

TOILAX 5 mg enterotabl 100 kpl

Toilax innehåller bisakodyl, vilket är ett avföringsmedel (laxermedel) för tillfällig behandling av förstoppning och tömning ändtarmen (rektum). Toilax tillhandahålls i två olika beredningsformer, som enterotabletter och rektalsuspension, ”mikrolavemang”. I kombinationsförpackning finns båda läkemedelsformerna och är avsedd för tarmtömning inför operation, ingrepp eller förlossning. För långvarig bruk och till barn under 10 år endast enligt läkares ordination.

Aktiv ingrediens:
BISAKODYYLI
Paketstorlek:
100 kpl
Marknadsförare:
Orion Oyj
Finns i lager
12,27 €

Toilax innehåller bisakodyl, vilket är ett avföringsmedel (laxermedel) för tillfällig behandling av förstoppning och tömning ändtarmen (rektum). Toilax tillhandahålls i två olika beredningsformer, som enterotabletter och rektalsuspension, ”mikrolavemang”. I kombinationsförpackning finns båda läkemedelsformerna och är avsedd för tarmtömning inför operation, ingrepp eller förlossning. För långvarig bruk och till barn under 10 år endast enligt läkares ordination.

  • Normaldosen är 1–3 tabletter till kvällen, åt äldre personer räcker eventuellt 1 tablett
  • Vid förstoppning används en Toilax dos per dag vid behov
  • bör tas till kvällen för att undvika irritation i magen, men inte samtidigt med mjölk eller medel som neutraliserar syror i magsäcken
  • Tabletterna skall sväljas hela, de får inte krossas eller tuggas sönder

Vaikuttava aine on bisakodyyli.

  • Toilax är avsett endast för tillfällig, kortvarig vård av förstopping
  • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
  • Toilax kan förorsaka magkramper och –värk, speciellt vid överdosering
  • Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
  • Med rekommenderade doser har Toilax inte några biverkningar under graviditet.
  • Vid amning rekommenderas inte Toilax eftersom information saknas om utsöndring i modersmjölken.

Peräruiske ja yhdstelmäpakkaus: Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). Tabletit: säilytä huoneenlämmössä.