Medicin

TROSYD 1 % emuls voide 30 g

Det aktiva ämnet i Trosyd, tiokonazol, är verksamt mot de flesta hudsvamparna. Krämen används vid lokalbehandling av svampinfektioner. Trosyd är särskilt effektiv vid behandling av fotsvamp, svamp i ljumsken, svamp över hela kroppen och tinea versicolor

Dosering:
Bred ut kräm på det angripna området och dess omgivning en eller två gånger per dygn
Gnid krämen noga in i huden
Det är bra att fortsätta behandlingen med Trosyd i 1-2 veckor efter hudsymtomen har försvunnit
Dosering och behandlingslängd är de samma för barn och fullvuxna
På sönderskavade hudområden bör krämen utbredas tunnt för att undvika onödig maceringen av huden


Bör observeras:
Om symtomen inte klart förbättras inom 2-3 veckor, kontakta läkare
Vid behandlingen av svampinfektioner är det viktigt att hålla hud och kläder rena
Om du har fotsvamp byt till rena strumpor varje dag
Behandla skor invändigt med Trosyd puder ett par gånger i veckan
Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra
Paketstorlek:
30 g
Marknadsförare:
Pfizer Oy
Finns i lager
12,10 €
Emulsiovoidetta käytetään sieni-infektioiden paikallishoitoon. Trosyd tehoaa hyvin etenkin jalkasilsaan, nivustaipeen silsaan, vartalosilsaan ja savipuoleen.
Bred ut kräm på det angripna området och dess omgivning en eller två gånger per dygn
Gnid krämen noga in i huden
Det är bra att fortsätta behandlingen med Trosyd i 1-2 veckor efter hudsymtomen har försvunnit
Dosering och behandlingslängd är de samma för barn och fullvuxna
På sönderskavade hudområden bör krämen utbredas tunnt för att undvika onödig maceringen av huden
1% tiokonazol
Om symtomen inte klart förbättras inom 2-3 veckor, kontakta läkare
Vid behandlingen av svampinfektioner är det viktigt att hålla hud och kläder rena
Om du har fotsvamp byt till rena strumpor varje dag
Behandla skor invändigt med Trosyd puder ett par gånger i veckan
Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
Perifert ödem
I början av behandlingen kan förekomma lindriga, övergående lokala symptom på irritation (inklusive lokala allergiska reaktioner)
Fler biverknigar i bipacksedeln
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Trosyd under graviditet.
Man vet inte om Trosyd går över i modersmjölk, men som en försiktighetsåtgärd borde amningen avbrytas för behandlingstiden
Läs övriga instruktioner gällande användning av läkemedlet under graviditet och amning från bipacksedeln
Rumstemperatur (+15C - +25C)