Medicin

VISCOTEARS 2 mg/g silmägeeli 3x10 g

Viscotears ögongel ersätter tårvätskan ifall man har torra ögon. Viscotears är ögondroppar i gelform som har lång verkningstid och därför inte behöver droppas så ofta. Verksamma ämnet är karbomer. Viscotears svalkar och fuktar ögonen effektivt, ända upp till 6 timmar efter applicering. Viscotears finns i konserveringsfria endosbehållare och i tub med konserveringsmedel.

Användningsändamål:
Viscotears ögongel ersätter tårvätskan ifall man har torra ögon. Viscotears är ögondroppar i gelform som har lång verkningstid och därför inte behöver droppas så ofta. Verksamma ämnet är karbomer. Viscotears svalkar och fuktar ögonen effektivt, ända upp till 6 timmar efter applicering. Viscotears finns i konserveringsfria endosbehållare och i tub med konserveringsmedel.

Dosering:
En droppe i ögat 3-4 gånger dagligen eller vid behov
Se noggrann bruksanvisning från tilläggsuppgifter och doseringsföreskrifter med bilder i bipacksedeln

För ner det nedre ögonlocket med ett finger
Böj huvudet bakåt och
Aktiv ingrediens:
karbomeeri
Paketstorlek:
3 x 10 g
Marknadsförare:
Bausch & Lomb Nordic AB
Finns i lager
14,11 €
Viscotears ögongel ersätter tårvätskan ifall man har torra ögon. Viscotears är ögondroppar i gelform som har lång verkningstid och därför inte behöver droppas så ofta. Verksamma ämnet är karbomer. Viscotears svalkar och fuktar ögonen effektivt, ända upp till 6 timmar efter applicering. Viscotears finns i konserveringsfria endosbehållare och i tub med konserveringsmedel.
En droppe i ögat 3-4 gånger dagligen eller vid behov
Se noggrann bruksanvisning från tilläggsuppgifter och doseringsföreskrifter med bilder i bipacksedeln

För ner det nedre ögonlocket med ett finger
Böj huvudet bakåt och håll ögongeltuben lodrätt med spetsen nedåt i den andra handen
Pressa en droppe gel ur tuben och dosera gelen i bindhinnepåsen mellan ögat och det nedre ögonlocket
Undvik att beröra ögat med tubens spets, för det kan skada ögat
Föra att undvika överföring av bakterier till ögongelen ska man aldrig beröra tubens spets
Tuben med ögongel bör stängas omedelbart efter användningen
2mg/g karbomer
Kontaktlinser skall uttagas före användning av Viscotears
Sätt inte in kontaktlinserna förrän tidigast efter 30 minuter, för konserveringsmedlet kan missfärga linserna
Om du använder andra ögonläkemedel samtidigt som Viscotears, bör du vänta 5 minuter mellan varje behandling, Viscotears droppas alltid som sista läkemdel
En öppnad tub är användbar i en månad
Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller kontakta apotek eller läkare
Övergående irritation, klibbiga ögonlock, dimsyn efter applicering
Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
Det anses osannolikt att bruk av Viscotears skulle utgöra någon risk i samband med graviditet eller amning
Säker användning av Viscotears ögongel hos gravida eller ammande kvinnor har ej undersökts
Se allmänna instruktioner för gravida och ammande kvinnor i bipacksedeln
Rumstemperatur (+15C - +25C)