Medicin

VISCOTEARS 2 mg/g silmägeeli 3x10 g

Viscotears ögongel ersätter tårvätskan ifall man har torra ögon. Viscotears är ögondroppar i gelform som har lång verkningstid och därför inte behöver droppas så ofta. Verksamma ämnet är karbomer. Viscotears svalkar och fuktar ögonen effektivt, ända upp till 6 timmar efter applicering. Viscotears finns i konserveringsfria endosbehållare och i tub med konserveringsmedel.

Aktiv ingrediens:
KARBOMEERI
Paketstorlek:
3x10 g
Marknadsförare:
Bausch & Lomb Nordic AB
Finns i lager
13,59 €

Viscotears ögongel ersätter tårvätskan ifall man har torra ögon. Viscotears är ögondroppar i gelform som har lång verkningstid och därför inte behöver droppas så ofta.  Verksamma ämnet är karbomer. Viscotears svalkar och fuktar ögonen effektivt, ända upp till 6 timmar efter applicering. Viscotears finns i konserveringsfria endosbehållare och i tub med konserveringsmedel.

 • En droppe i ögat 3-4 gånger dagligen eller vid behov
 • Se noggrann bruksanvisning från tilläggsuppgifter och doseringsföreskrifter med bilder i bipacksedeln
 1. För ner det nedre ögonlocket med ett finger
 2. Böj huvudet bakåt och håll ögongeltuben lodrätt med spetsen nedåt i den andra handen
 3. Pressa en droppe gel ur tuben och dosera gelen i bindhinnepåsen mellan ögat och det nedre ögonlocket
 4. Undvik att beröra ögat med tubens spets, för det kan skada ögat
 5. Föra att undvika överföring av bakterier till ögongelen ska man aldrig beröra tubens spets
 6. Tuben med ögongel bör stängas omedelbart efter användningen  
 • Kontaktlinser skall uttagas före användning av Viscotears
 • Sätt inte in kontaktlinserna förrän tidigast efter 30 minuter, för konserveringsmedlet kan missfärga linserna
 • Om du använder andra ögonläkemedel samtidigt som Viscotears, bör du vänta 5 minuter mellan varje behandling, Viscotears droppas alltid som sista läkemdel
 • En öppnad tub är användbar i en månad
 • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller kontakta apotek eller läkare
 • Övergående irritation, klibbiga ögonlock, dimsyn efter applicering
 • Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
 • Det anses osannolikt att bruk av Viscotears skulle utgöra någon risk i samband med graviditet eller amning
 • Säker användning av Viscotears ögongel hos gravida  eller ammande kvinnor har ej undersökts
 • Se allmänna instruktioner för gravida och ammande kvinnor i bipacksedeln