Medicin

XYZAL 5 mg tabl, kalvopääll 28 fol

Xyzal är en allergimedicin, ett antihistamin, som lindrar allergibesvär snabbt.

Aktiv ingrediens:
LEVOSETIRITSIINI
Paketstorlek:
28 fol
Marknadsförare:
UCB-Pharma Oy Finland
Finns i lager
17,79 €

Det verksamma ämnet är levocetirizin. Till vuxna och barn från 6 år används Xyzal för att lindra symtom från näsan och ögonen vid säsongsbunden och kronisk rinit (allergisk snuva) och för att behandla kroniska nässelutslag (kronisk idiopatisk urtikaria). Xyzal rekommenderas inte till barn under 6 år eftersom dosen inte kan anpassas till dem med de filmdragerade tabletter som för närvarande finns att tillgå. För långvarigt bruk endast enligt läkares ordination.

Vuxna och Barn över 6 år: 1 tablett per dygn.

  • Om symptomen inte lindras inom fem dagar efter att behandlingen har påbörjats, ta kontakt med läkare.
  • Läkemedlet skall inte användas i perioder på mer än 10 dagar i sträck utan att en läkare undersökt dig och ställt en diagnos.
  • Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
  • Sömnighet, muntorrhet, huvudvärk
  • För mera information om biverkningar läs bipacksedeln.
  • Tala om för läkaren om du är eller försöker bli gravid eller ammar. Läkaren talar om för dig om du kan ta dessa tabletter.
  • Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning.