Medicin

ZYRTEC 10 mg/ml tipat, liuos 20 ml

Zyrtec-droppar är en allergimedicin avsedd för behandling av näs- och ögonsymptom vid säsongsbunden allergisk snuva och allerisk snuva som förekommer året runt hos vuxna och minst 6-åriga barn. Den används också för behandling av kroniska nässelutslag (kronisk idiopatisk urtikari).

Användningsändamål:
Zyrtec-droppar är en allergimedicin avsedd för behandling av näs- och ögonsymptom vid säsongsbunden allergisk snuva och allerisk snuva som förekommer året runt hos vuxna och minst 6-åriga barn. Den används också för behandling av kroniska nässelutslag (kronisk idiopatisk urtikari). Det verksamma ämnet i Zyrtec-droppar är cetirizin. Till barn under 6 år och för långvarigt bruk endast enligt läkares föreskrift.

Dosering:
Vuxna och unga över 12 år: 20 droppar (10 mg) en gång per dygn
Barn 6-12 år: 10 droppar (5 mg) två gånger per dygn


Bör observeras:
Kontrollera läkemedlets lämplighet från bipackssedeln, på apotek eller med din läkare ifall du har andra sjukdomar, allergier eller ifall
Paketstorlek:
20 ml
Marknadsförare:
UCB-Pharma Oy Finland
Finns i lager
21,16 €
Zyrtec-droppar är en allergimedicin avsedd för behandling av näs- och ögonsymptom vid säsongsbunden allergisk snuva och allerisk snuva som förekommer året runt hos vuxna och minst 6-åriga barn. Den används också för behandling av kroniska nässelutslag (kronisk idiopatisk urtikari). Det verksamma ämnet i Zyrtec-droppar är cetirizin. Till barn under 6 år och för långvarigt bruk endast enligt läkares föreskrift.
Vuxna och unga över 12 år: 20 droppar (10 mg) en gång per dygn
Barn 6-12 år: 10 droppar (5 mg) två gånger per dygn
10mg/ml cetirizindihydroklorid
Kontrollera läkemedlets lämplighet från bipackssedeln, på apotek eller med din läkare ifall du har andra sjukdomar, allergier eller ifall du använder andra läkemdel.
Dåsighet, trötthet, muntorrhet
Illamående, huvudvärk, diarré
Fler biverkningar i bipackssedeln
Läkemedel som av misstag getts till en gravid kvinna orsakar sannolikt ingen skada på fostret, men behandlingen bör trots detta avbrytas
Använd inte Zyrtec-droppar under amning eftersom cetirizin utsöndras i bröstmjölken
I likhet med övriga läkemedel bör även användning av Zyrtec-droppar undvikas under graviditet, se allmänna anvisningar i bipackssedeln
Rumstemperatur (+15C - +25C)