Medicin

ZYRTEC 10 mg/ml tipat, liuos 20 ml

Zyrtec-droppar är en allergimedicin avsedd för behandling av näs- och ögonsymptom vid säsongsbunden allergisk snuva och allerisk snuva som förekommer året runt hos vuxna och minst 6-åriga barn. Den används också för behandling av kroniska nässelutslag (kronisk idiopatisk urtikari).

Aktiv ingrediens:
SETIRITSIINI
Paketstorlek:
20 ml
Marknadsförare:
UCB-Pharma Oy Finland
Finns i lager
21,16 €

Zyrtec-droppar är en allergimedicin avsedd för behandling av näs- och ögonsymptom vid säsongsbunden allergisk snuva och allerisk snuva som förekommer året runt hos vuxna och minst 6-åriga barn. Den används också för behandling av kroniska nässelutslag (kronisk idiopatisk urtikari). Det verksamma ämnet i Zyrtec-droppar är cetirizin. Till barn under 6 år och för långvarigt bruk endast enligt läkares föreskrift.

  • Vuxna och unga över 12 år: 20 droppar (10 mg) en gång per dygn 
  • Barn 6-12 år: 10 droppar (5 mg) två gånger per dygn

Kontrollera läkemedlets lämplighet från bipackssedeln, på apotek eller med din läkare ifall du har andra sjukdomar, allergier eller ifall du använder andra läkemdel.

  • Dåsighet, trötthet, muntorrhet
  • Illamående, huvudvärk, diarré
  • Fler biverkningar i bipackssedeln
  • Läkemedel som av misstag getts till en gravid kvinna orsakar sannolikt ingen skada på fostret, men behandlingen bör trots detta avbrytas
  • Använd inte Zyrtec-droppar under amning eftersom cetirizin utsöndras i bröstmjölken
  • I likhet med övriga läkemedel bör även användning av Zyrtec-droppar undvikas under graviditet, se allmänna anvisningar i bipackssedeln