Medicin

ZYRTEC 10 mg tabl, kalvopääll 30 fol

Zyrtec är en allergimedicin, som innehåller det verksamma ämnet cetirizin. Zyrtec är tänkt för behandling av näs- och ögonsymptom i samband med säsongbunden och året runt förekommande allergisk snuva och för behandling av kroniska nässelutslag hos vuxna och barn över 6 år. Långvarigt bruk och användning av barn under 6 år endast på läkarordination.

Aktiv ingrediens:
SETIRITSIINI
Paketstorlek:
30 fol
Marknadsförare:
UCB-Pharma Oy Finland
Finns i lager
14,74 €

Zyrtec on allergialääke, jonka vaikuttava aine on setiritsiini. Zyrtec on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 6-vuotiaiden lasten kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyvien nenä- ja silmäoireiden hoitoon sekä nokkosihottuman hoitoon. Alle 6-vuotiaille ja pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin määräyksestä.

  • Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett om dagen 
  • 6-11 -år: 1/2 tablett 2 gånger om dagen

Ifall du har andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare.

  • Sömnlöshet, trötthet, diarré 
  • Muntorrhet, illamående, huvudvärk 
  • Övriga biverkningar finns listade i bipacksedeln
  • Oavsiktlig användning av läkemedlet hos gravida kvinnor orsakar sannolikt ingen skada på fostret, men användningen av läkemedlet bör trots det avslutas 
  • Använd inte Zyrtec tabletter under amning, eftersom cetirizin utsöndras i bröstmjölken 
  • Såsom med övriga läkemedel bör även Zyrtec tabletter undvikas hos gravida kvinnor