Medicin

ZYRTEC 10 mg tabl, kalvopääll 30 fol

Zyrtec är en allergimedicin, som innehåller det verksamma ämnet cetirizin. Zyrtec är tänkt för behandling av näs- och ögonsymptom i samband med säsongbunden och året runt förekommande allergisk snuva och för behandling av kroniska nässelutslag hos vuxna och barn över 6 år. Långvarigt bruk och användning av barn under 6 år endast på läkarordination.

Dosering:
Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett om dagen
6-11 -år: 1/2 tablett 2 gånger om dagen


Bör observeras:
Ifall du har andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare.

Allmänna biverkningar:
Sömnlöshet, trötthet, diarré
Muntorrhet, illamående, huvudvärk
Övriga biverkningar finns listade i bipacksedeln


Graviditet och amning:
Oavsiktlig användning av läkemedlet hos gravida kvinnor orsakar sannolikt ingen skada på fostret, men användningen av läkemedlet bör trots det avslutas
Använd inte Zyrtec
Paketstorlek:
30 fol
Marknadsförare:
UCB-Pharma Oy Finland
Finns i lager
16,28 €
Zyrtec on allergialääke, jonka vaikuttava aine on setiritsiini. Zyrtec on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 6-vuotiaiden lasten kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyvien nenä- ja silmäoireiden hoitoon sekä nokkosihottuman hoitoon. Alle 6-vuotiaille ja pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin määräyksestä.
Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett om dagen
6-11 -år: 1/2 tablett 2 gånger om dagen
Ifall du har andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare.
Sömnlöshet, trötthet, diarré
Muntorrhet, illamående, huvudvärk
Övriga biverkningar finns listade i bipacksedeln
Oavsiktlig användning av läkemedlet hos gravida kvinnor orsakar sannolikt ingen skada på fostret, men användningen av läkemedlet bör trots det avslutas
Använd inte Zyrtec tabletter under amning, eftersom cetirizin utsöndras i bröstmjölken
Såsom med övriga läkemedel bör även Zyrtec tabletter undvikas hos gravida kvinnor
Rumstemperatur (+15C - +25C)